• Slide 10
  • Slide 09
  • Slide 08
  • Slide 07
  • Slide 06
  • Slide 05
  • slide 04
  • slide 03
  • slide 02
  • slide 01
Datumi i cene

Sve bitne informacije u vezi sa datumima i cenama  ispita u 2017. nalaze se u dokumentu Cambridge English Dates and Fees for 2017. U slučaju da ne dođe do značajnije promene kursa dinara, ove cene važiće do kraja decembarskog roka 2017.

 

Ukoliko želite da saznate više o mestu održavanja ispita, molimo kontaktirajte nas.

 

Ukoliko se prijavljujete za neki od ispita u oktobru, novembru ili decembru i ispit plaćate u ratama, možete preuzeti dokument sa rokovima plaćanja.

RATE oktobarski ispiti

RATE novembarski ispiti

RATE decembarski ispiti

 

Formular Saglasnost o fotografisanju možete preuzeti ovde.