• Slide 10
  • Slide 09
  • Slide 08
  • Slide 07
  • Slide 06
  • Slide 05
  • slide 04
  • slide 03
  • slide 02
  • slide 01
Datumi i cene

Sve bitne informacije u vezi sa datumima i cenama  ispita u 2018. nalaze se u dokumentu Cambridge English Dates and Fees for 2019. U slučaju da ne dođe do značajnije promene kursa dinara, ove cene važiće do kraja decembarskog roka 2018.

Ukoliko želite da saznate više o mestu održavanja ispita, molimo kontaktirajte nas.

Ukoliko se prijavljujete za neki od ispita u martu, maju ili junu i ispit plaćate u ratama, možete pogledati dokument sa rokovima plaćanja.

Formular Saglasnost o fotografisanju možete preuzeti ovde..